Váš prázdninový d?m v Saském Švýcarsku –

objevte s námi skalní sv?t.

Bieletal v Saském Švýcarsku leží uprost?ed  Labských pískovc? a je jedine?né skalnaté údol s bizardními skalními v?žemi,fantastickými roklemi a tajuplnými jeskyn?mi

host je  králem   v prázdninovém dom? Skalní sv?t         

Prozkoumejte  v N?mecku  jeden z nejhez?ích region?  a p?itom se m?žete cítit jako doma-jste –
li mladí nebo sta?í ve Skalním sv?t? najdete prázdninové bydlení podle vaší chuti.

Srde?n? Vás vítáme v prázdninovém dom? Skalní sv?t

Ferienhaus Felswelten Team

Váš tým ze Skalního  sv?ta  Claudia a André  

           Reklama/ Flyer      

1

 
 

Shlédn?te náš imaginární film p?i prvním stisknutí Na náš prázdninový d?m a okolí